Iznošenje krsta na Sokolicu

16. april 2012., foto: Aleksandar Dunkic
sokolica_01 sokolica_02 sokolica_03 sokolica_04 sokolica_05
sokolica_01.jpg sokolica_02.jpg sokolica_03.jpg sokolica_04.jpg sokolica_05.jpg
sokolica_06 sokolica_07 sokolica_08 sokolica_09 sokolica_10
sokolica_06.jpg sokolica_07.jpg sokolica_08.jpg sokolica_09.jpg sokolica_10.jpg
sokolica_11 sokolica_12 sokolica_13 sokolica_14 sokolica_15
sokolica_11.jpg sokolica_12.jpg sokolica_13.jpg sokolica_14.jpg sokolica_15.jpg
sokolica_16 sokolica_17 sokolica_18 sokolica_19 sokolica_20
sokolica_16.jpg sokolica_17.jpg sokolica_18.jpg sokolica_19.jpg sokolica_20.jpg
sokolica_21 sokolica_22 sokolica_23 sokolica_24 sokolica_25
sokolica_21.jpg sokolica_22.jpg sokolica_23.jpg sokolica_24.jpg sokolica_25.jpg
sokolica_26 sokolica_27 sokolica_28 sokolica_29 sokolica_30
sokolica_26.jpg sokolica_27.jpg sokolica_28.jpg sokolica_29.jpg sokolica_30.jpg
sokolica_31 sokolica_32 sokolica_33 sokolica_34 sokolica_35
sokolica_31.jpg sokolica_32.jpg sokolica_33.jpg sokolica_34.jpg sokolica_35.jpg
sokolica_36 sokolica_37 sokolica_38 sokolica_39 sokolica_40
sokolica_36.jpg sokolica_37.jpg sokolica_38.jpg sokolica_39.jpg sokolica_40.jpg
sokolica_41 sokolica_42 sokolica_43 sokolica_44 sokolica_45
sokolica_41.jpg sokolica_42.jpg sokolica_43.jpg sokolica_44.jpg sokolica_45.jpg
sokolica_46 sokolica_47 sokolica_48 sokolica_49
sokolica_46.jpg sokolica_47.jpg sokolica_48.jpg sokolica_49.jpg